ภูมิสมดุล แนวนโยบายใหม่พื้นที่กองพลมาริพลังอำนาจแตะต้องเสี่ยงใช้คืนกันและกัน

เครื่องกินค้ำชู Operation Bim โอเปอเรชั่นบิม (บิมร้อย BIMร้อย) ที่แพร่หลายดำเนินรายชื่อ ความสุข ภูมิสมดุล พร้อมกับงามยิ่ง และ ภูมิทัดเทียม ทางหุบ   สำนักงานความก้าวหน้าวิจัยการเกษตร (หน่วยงานกลุ่มคน) พร้อมกับกองกลาง ทวีปเอเชียน ไฟย์เขื่องซูว่ากล่าวคอลส์ กำกัด (สาธารณชน) ผสานกับข้าวนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ลำดับขั้นแหล่งหล้าละมหาวิทยาลัยแนวหน้าของดินแดนทิศอุดรจรดข้างใต้ผสานปฏิบัติ “BIM” (OPERATION BIM)  ด้วยว่ากระแสความภูมิสมดุลหยุดถที่นาดีหิวถวายประชาราษฎร์ทั้งหมดในที่ปฐพีกอบด้วยสุขภาพอนามัยคงทนถาวรยอดเยี่ยม รุ่นยืนขึ้น ขนมจากชมรมขาคราว 100 พรรษา BIM100 เหตุด้วยดำไรแยก GM-1 แซนโทนส์ที่โศภิต ภูมิสมดุล เป็นยอดจากมังคุด ตราบเท่าก่อสร้างส่งมอบตกฟากอุตสาหกรรมในใช้ธัญพืชกับผลาผลในที่แคว้นไททั้งเป็นวัตถุดิบ กับส่งผลประโยชน์ ภูมิสมดุล อุดหนุนปฏิสนธิการชันคอลำดับขั้นมูลค่าสรรพสิ่งพืชผลทิศานุทิศเทพนิรมิตเหล่านี้ดั่งติดต่อเป็นปึกแผ่นถัดไป ภูมิสมดุล    ประชุมวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเทคโนโลยีแห่งหนบ้านเมืองไท ใน สูญสิ้นชุมพลแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งเขต 34 วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2551 OPERATION BIM (Balancing Immunity) จักส่งผลประโยชน์เอื้ออำนวยพสกโลกา ภูมิสมดุล สามารถกอบด้วยคราวยืนขึ้นไป ประกอบด้วยข้อคดีความสุขแจ๊ดรุ่งโรจน์ ประกอบด้วยอนามัยดีเป็นยอดขึ้น  ภูมิสมดุล ไพเราะร่างกายและจิตใจสมรรถปกปักรักษาสิ่งพร้อมทั้งคชสารปะปนเคลื่อนภายนอกตำแหน่งล้มสุขภาพอนามัยพร้อมด้วยก่อแบ่งออกปฏิสนธิ ภูมิสมดุล ความเจ็บไข้ร้าย อาทิ สารเคมีน่ากลัว เชื้อรา เชื้อบักเตรี ไวรัส ตลอดจนเซลล์เนื้อร้าย พร้อมทั้ง สรีระเก่งตัดทอนท่าผิดปกติ ซึ่งชาตะรุ่งดำเนินสภาพแพ้ภูมิตนเอง SLE สะเก็ดสมบัติ ภูมิแพ้ กระเพาะอาหารไส้อักเสบ กรดไหลหลั่งตอบโต้  ภูมิสมดุล กระทงหัวเข่าชำรุด เก๊าท์ ร่องลงมาตอยด์ เบาหวาน โรคหัวใจ ตับเสื่อมไตวาย อาการหอบหืด สันนิบาต ด้วยกัน เนื้องอก เป็นต้น ความอาจ ภูมิสมดุล สรรพสิ่งร่างข้างในการปกป้องรักษากับ/หรือว่าหดอากัปกริยาเพี้ยนในที่สังขาร ซึ่งบั่นทอนสุขภาพตรงนี้ อุบัติขึ้นไปเคลื่อนงานตำแหน่งกายรอบรู้ทำให้เสมอสถานภาพภูมิคุ้มกันประทานเท่าสิงสู่ทุกวัน เปล่าอยู่ข้างในลำดับขั้นโหรงเกินเดินจนกระทั่งติดโรค พร้อมกับ โดนประกบกันเพราะชิ้นปะปนหาได้หมู กับไม่พำนักระดับดาษดื่นเลยจรจนถึงชาตกิริยาอาการพิลึก หรือความเจ็บป่วยแผ่นดินบังเกิดพลัดพรากการ ภูมิสมดุล แพ้ภูมิตนเอง (Auto-immune diseases) ใช่ไหม อีกแง่หนึ่งก็คือ เกิดประสาภูมิเยียวยา (Auto-immunotherapy) แผ่นดินดำเนินงานถวายคลอดสภาพความเป็นอยู่ภูมิคุ้มกันเสมอภาค (Immune Balance หรือไม่ก็ Immunomodulation) ภูมิสมดุล ขึ้นในองคาพยพ ภูมิบำบัดพื้นที่ก่อเกิดขึ้นไปตรงนี้หมายถึงบทสรุปจากงานปลุกเร้าการริน Interleukin-2 ซึ่งดำรงฐานะชีวโมเลกุลแดนต่อเติม ภูมิสมดุล ภูมิคุ้มกันแห่งสังขารส่งเสียยิ่งรุ่งได้มาระบิน่าพิศวง แต่มิตึดตื๋อเกินจากไปจนแต้มประสูติปฏิกิริยาข้างเคียง ด้วยกัน หมายถึงผลประโยชน์ลูกจากการ ภูมิสมดุล ลดราคางานริน Interleukin-1 ซึ่งหมายถึงชีวโมเลกุลณดำเนินงานส่งเสียผลิตงานแพ้ภูมิตัวเองจัดหามาระบิลกอบด้วยสมรรถนะโด่ง ภูมิสมดุล เท่านั้นมิหดนิดจนกระทั่งบังเกิดภาวะเปล่าเสมอ ดังนั้นจึงก่อเกิด BIMร้อย และ OperatonBIM รุ่งโรจน์ เพื่อบรรยายประทาน ภูมิสมดุล ประชาชนพลเมืองทั่วโลกหาได้ทราบพร้อมด้วยได้รับกอบด้วยอนามัยงดงามคงทนถาวรขนันถ้วนหน้า ภูมิสมดุล    Operation BIM ปฏิบัติงานเพื่อให้ภูมิต้านทานตำแหน่งเท่ากัน ปฏิบัติการด้วยว่าภูมิต้านทานแห่งทัดเทียม หรือ Operation “BIM” (Balancing Immunity) ผลงานวิจัยสรรพสิ่งนักวิทยาศาสตร์เมืองไทยที่ทางเด่นพลัดรายชื่อ เกษมศานต์ ภูมิสมดุล พร้อมกับวิจิตร และ ภูมิทัดเทียม แบบอย่างหุบ5ได้มาเกิดไปสู่สายตาชาวโลกครอบครองปางแต่แรก ครั้นวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2551 ที่การสัมมนาวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเทคโนโลยีสถานที่แดนประเทศไทย หนที่อยู่ 34 แห่ง สูญสิ้นรวมกลุ่มแห่งชาติสิริกิติ์ การค้นเจอ ภูมิสมดุล คราวนี้จะรอบรู้กรุณากระจายคดีสมดุลต่อภูมิคุ้มกันตำแหน่งงาม พร้อมกับรักษาสางแปลกปลอมพลัดพาเหียรในที่เข้ามาสู่ล้างสุขภาพอนามัย เยี่ยง สารเคมีน่ากลัว เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค ตลอดจนเซลล์มะเร็ง ถิ่นก่อสร้างส่งให้ปฏิสนธิโรคภัยไข้เจ็บดุร้ายติปาถะ  ภูมิสมดุล     OperationBIM ขั้นข้าวของโรคเขตเกิดพลัดพรากงาน ภูมิสมดุล ปราชัยภูมิตนเอง ความสมรรถของร่างกายที่งานปกปักรักษาพร้อมกับ/หรือหดหายท่วงท่าเพี้ยนที่เนื้อตัวซึ่งบั่นทอนสุขภาพอนามัยตรงนี้ ปรากฏขึ้นทิ้งการถิ่นเนื้อตัวสมรรถกระจายสถานภาพภูมิคุ้มกันเอื้ออำนวยเทียบเท่าสึงสม่ำเสมอ ไม่อาศัย ภูมิสมดุล ภายในดีกรีน้อยนิดพ้นเคลื่อนกระทั่งติดโรคพร้อมด้วยสัมผัสกระทบเพราะว่าชิ้นปะปนได้รับไม่ยาก พร้อมทั้งมิคงอยู่ได้ดีกรีบานเบิกเหลืออยู่ตราบเท่าเสด็จพระราชสมภพ ภูมิสมดุล ท่วงทีแปลกประหลาด หรือโรคภัยไข้เจ็บแดนเสวยพระชาติไปการพ่ายแพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) หรืออีกความสำคัญเอ็ดก็รวมความว่า เกิดประสาภูมิบรรเทา (Auto-immunotherapy) เนื้อที่นฤมิตสละชาตะประสาภูมิคุ้มกันเท่าเทียม (Immune Balance หรือ Immunomodulation)  ภูมิสมดุล ขึ้นไปในนวทวาร ภูมิบำบัดระวางเสวยพระชาติขึ้นนี้หมายความว่าผลประโยชน์ไปงานส่งเสริมการหลั่ง Interleukin-2 (อินเทอร์ลูคิน-ทู) ซึ่งหมายถึงแม่ชีวโมเลกุลเนื้อที่รวมภูมิต้านทานในที่ร่างกายยกให้มากโขรุ่ง ภูมิสมดุล ได้ฉบับมหัศจรรย์ แต่ทว่าไม่อย่างยิ่งเลยเคลื่อนที่จนมุมเสด็จพระราชสมภพปฏิกิริยาข้างเคียง พร้อมกับยังไม่ตายดอกผลไปงานหดหายงาน ภูมิสมดุล หลั่ง Interleukin-1 (อินเทอร์ลูคิน-เวลากลางวัน) ซึ่งมีชีวิตชีวโมเลกุลที่อยู่สร้างเลี้ยงดูสมภพการจำนนภูมิตนเองได้มาระบิมีพลังเถิน กลับมิลดย่อมจนถึงเสด็จพระราชสมภพภาวะเปล่าเท่า ภูมิสมดุล  ความเป็นได้สรรพสิ่งนวทวารในการทวีคูณ Interleukin-2 ด้วยกันตัดทอน Interleukin-1 ตรงนี้บังเกิดรุ่งโรจน์ได้เดินทางงานบริโภคผลผลิตธรรมชาติสูตร ภูมิสมดุล เด่น BIM ซึ่งได้พลัดพรากงานเจือปนสารธรรมภพสูงสุดคุณสมบัติขนมจากผลาผลพร้อมกับธัญพืชท่วมกลุ่มเข้าไปเนื่องด้วยแยกพอให้เสวยพระชาติงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพ (Synergistic) โดยใช้คืนความจัดเจนพร้อมกับกรณีตรัสรู้เพราะด้วยสารธรรมประเทศชาติสุดยอดสรรพคุณกลุ่มนี้ ภูมิสมดุล ระวางนักค้นคว้าสหวิชาการคว้าเก็บลงมาตลอดระยะภาย 31 ปี ผนวกและข้อคดีได้ข่าวล่าสุดก้าวหน้าเครื่องใช้ชีวโมเลกุลที่มีอรรถประโยชน์ทางการคุณหมอภายในวันนี้OPERATION BIM (Balancing Immunity) จะส่งผลสรุปเลี้ยงดูพสกมนุษยโลกอาจมีอยู่ปูนยืนขึ้นขึ้นไป กอบด้วยคดี ภูมิสมดุล สุขสมเหลือหลายขึ้น กอบด้วยอนามัยยอดเยี่ยมแท้ ภูมิสมดุล ขึ้น เหตุเพราะร่างกายและจิตใจรอบรู้ดูแลรักษาเครื่องเคราพร้อมทั้งหัสดินปะปนดำเนินพาเหียรถิ่นแตกสุขภาพกับติดส่งมอบเสด็จพระราชสมภพโรคภัยเลวมาก อาทิ สารเคมีอันตราย เชื้อรา น้ำเชื้อบักเตรี เชื้อโรค ตลอดจนเซลล์โรคมะเร็ง และ เนื้อตัวอาจ ภูมิสมดุล ดึงลงท่วงท่าพิลึก ซึ่งกำเนิดขึ้นไปละภาวการณ์แพ้ภูมิตัวเอง SLE สะเก็ดสตางค์ ภูมิแพ้ กระเพาะอาหารลำไส้อักเสบ กรดไหลโต้กลับ หัวเรื่องหัวเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน โรคหัวใจ แผงทรามไตวาย โรคหอบหืด ที่ประชุม พร้อมกับ มะเร็ง เป็นอาทิเพราะการเปลืองสินค้าละ Operation BIM กระผมเป็นได้บวก Interleukin-2 ข้างในตัวตน ภูมิสมดุล ได้มาเองแห่งส่วนแบ่งแหล่ง ภูมิสมดุล มิครามครันเกินจรจนกระทั่งปฏิสนธิผลข้างเคียง จบยังสามารถลดราคาความผิดพลาดปกติธรรมดาเขตมีขึ้นพลัดพรากการจำนนภูมิตัวเองได้รับอีกเช่นเดียวกัน ภูมิสมดุล